top of page

Rymowane historie herbaciane to tomik poezji napisany przez wielbiciela herbaty Ivana Sitsko. Każdy wiersz to osobista historia autora, która jest wypadkową jego spotkań z czarką herbaty. Autor zabiera czytelnika do swojego świata, w którym przeplatają się prawdziwe historie z tymi wydarzającymi się na pograniczu światów. W książce znajdziemy zarówno rozważania filozoficzne jak i osobiste wskazówki autora dotyczące parzenia herbaty.

 

Tomik się składa z 36 rymowanych historii oraz 45 miniatur dla których inspiracją była japońska krótka formą haiku.

 

Rhyming Tea Stories is a book of poetry written by tea lover Ivan Sitsko. Each poem is the author's personal story, which is the result of his encounters with a cup of tea. The author takes the reader to his world, where real stories intertwine with those happening on the border of worlds. The book contains both philosophical considerations and the author's personal tips on making tea. The volume consists of 36 rhyming stories and 45 miniatures inspired by the Japanese short form haiku. Book is written in Polish language.

Rymowane historie herbaciane

30,00 złPrice

    Related Products